Uchwała antysmogowa dla województwa śląsiego

walka-ze-smogiem-wojewodztwo-slaskie

7 kwietnia bieżącego roku Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił uchwałę antysmogową dla województwa śląskiego. Została ona przyjęta jednogłośnie. Województwo śląskie jest drugim po małopolskim województwie, w którym zostały wprowadzone przepisy antysmogowe. Dotyczą one spalania zanieczyszczonego węgla oraz nakładają obowiązek instalowania nowoczesnych kotłów na paliwa stałe.

Zakazane paliwa i nowoczesne kotły

Od 1 września 2017 roku nowe instalacje grzewcze będą mogły być wyposażane w kotły grzewcze co najmniej 5 klasy, które emitują 10-15 razy mniej pyłów niż pozaklasowe, starodawne kopciuchy. Uchwała wprowadza także zakaz spalania węgla brunatnego, mułów, paliw stały produkowanych przy użyciu węgla brunatnego, flotokoncentratów węglowych, mieszanek produkowanych przy ich użyciu oraz biomasy o wilgotności przekraczającej 20%.

Terminy wymiany pieców węglowych

Właściciele gospodarstw domowych, które ogrzewane są pozaklasowymi piecami węglowymi starszymi niż 10 lat mają czas na wymianę do 1 styczna 2023 roku. Ostatecznie wymiany pieców mają zostać zakończone na początku 2028 roku. Oznacza to, że w ciągu 10 lat wymienionych zostanie około 700 tysięcy kotłów mocno zanieczyszczających powietrze. Od 1 styczna 2023 roku przepisy antysmogowe dotyczyć zaczną także kominków, które będę musiały spełniać wymagania Ekoprojektu, czyli emitować zanieczyszczenia na poziomie mniejszym niż 40 µg/m3.

Pomoc dla najuboższych

Program zakłada wsparcie dla ludzi, którzy cierpią na tak zwane ubóstwo energetyczne, których nie będzie stać na wymianę kotłów. Władze województwa będą przyglądać się jak przebiega wymiana kotłów na nowe oraz realizacja uchwały.

Społeczne wsparcie projektu

Twórcy ustawy mówią, że cieszy się ona poparcie mieszkańców województwa. Zebrano ponad 6000 podpisów wyrażających poparcie dla uchwały. Wśród nich znajdowało się czterystu naukowców pracujących na Politechnice Śląskiej. Dzięki szerokiemu wsparciu społecznemu okazało się, że możliwa jest skuteczna i efektywna walka ze smogiem.

 

Z treścią uchwały można zapoznać się tutaj.