Opłacalność domowej instalacji fotowoltaicznej

Wielu ludzi zastanawia się czy inwestowanie w domową instalację fotowoltaiczną jest opłacalne. Dla tych, którzy nie są zdecydowani lub też twierdzą, że nie jest to opłacalne mamy zestawienie produkcji energii elektrycznej z domowej instalacji fotowoltaicznej na mieszczącej się Podkarpaciu. Wydajność domowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp w roku 2016 Na poniższej grafice przedstawione jest ile kilowatogodzin wyprodukowała w 2016 roku domowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kWp. Dostarczyła ona…

Czy rolnikom i przetwórcom żywności opłaca się inwestować w fotowoltaikę?

Portal Agropolska opublikował artykuł dotyczący instalowania zestawów fotowoltaicznych przez rolników i przetwórców spożywczych. Dane w nim zawarte potwierdzają zamieszczoną wcześniej przez nas opinię, że gospodarstwa wiejskie znajdują się w grupie potencjalnych użytkowników systemów fotowoltaicznych. Dodatkowo rolnicy i przetwórcy żywności mogą odnieść szczególnie wysokie i szybkie korzyści z instalacji fotowoltaicznej, gdyż zużywają dużo energii elektrycznej w sezonie letnim, gdy produkcja energii przez systemy fotowoltaiczne jest najwyższa. Kolejnym faktem ułatwiającym zamontowanie instalacji…

Instalacje do grzania ciepłej wody użytkowej

Grupa Pulsar Fotowoltaika nawiązała współpracę z polskim producentem paneli fotowoltaicznych i systemów grzejnych Selfa Photowoltaics. W wyniku tej współpracy oferta naszej firmy poszerzyła się o nowy dział – instalacje fotwoltaiczne do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.  Ogrzewanie wody za pomocą fotowoltaiki – jak to działa? Działanie takiej instalacji jest niezwykle proste i dzięki zastosowaniu Inteligentnego Sterownika Grzałek w pełni automatyczne. W skład instalacji wchodzą: Panele fotowoltaiczne Sterownik grzałek Grzałki Sterownik grzałek zarządza energią…

Niewystarczająca ilość energii ze źródeł odnawialnych w Polsce

Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej, Polska przez ostatnie dziesięć lat zbudowała potencjał do wyprodukowania nieco ponad 20TWh energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Tymczasem cel na rok 2020 dla sektora energoelektrycznego wynosi ponad 30TWh. Stowarzyszenie przeprowadza co kwartał analizę pokazującą rozwój energetyki z odnawialnych źródeł energii prognozując szanse osiągnięcia celu postawionego na rok 2020. Niedobór energii z odnawialnych źródeł Po raz pierwszy od trzech lat w nie został osiągnięty cel…

Czy instalacja fotowoltaiczna się opłaca?

Opłacalność domowej instalacji fotowoltaicznej. Jest to pytanie, na które stawia wiele osób. Czy inwestycja w domową instalację fotowoltaiczną jest w ogóle opłacalna? Odpowiedzią na to pytanie jest: „Oczywiście, że tak”. Świadczy o tym zestawienie zawierające bilans produkcji oraz zużycia energii dla miesiąca lutego wykonane przez użytkownika domowej instalacji fotowoltaicznej zamieszczone w poniższym filmie: Oszczędność i zyski z instalacji fotowoltaicznej. Jak zapewnia użytkownik dzięki energii elektrycznej produkowanej z instalacji solarnej, nie…

Dotację na fotowoltaikę dla województwa śląskiego

Inwestycja w fotowoltaikę wciąż nie należy do najtańszych. Na szczęście dostępne są dofinansowania, dotacje oraz preferencyjne kredyty dla osób pragnących zamontować instalację fotowoltaiczną. Wymagania Unii Europejskiej Zgodnie z zaleceniami w 2020 roku udział energii pochodzącej z OZE w bilansie energetycznym Polski powinien wynieść co najmniej 15%. Średnia dla innych krajów członkowskich wynosi 20%. W celu zachęcenia ludzi do korzystania z energii pochodzącej z fotowoltiaki, rząd razem z samorządami wdraża wiele…