Dotację na fotowoltaikę dla województwa śląskiego

Inwestycja w fotowoltaikę wciąż nie należy do najtańszych. Na szczęście dostępne są dofinansowania, dotacje oraz preferencyjne kredyty dla osób pragnących zamontować instalację fotowoltaiczną. Wymagania Unii Europejskiej Zgodnie z zaleceniami w 2020 roku udział energii pochodzącej z OZE w bilansie energetycznym Polski powinien wynieść co najmniej 15%. Średnia dla innych krajów członkowskich wynosi 20%. W celu zachęcenia ludzi do korzystania z energii pochodzącej z fotowoltiaki, rząd razem z samorządami wdraża wiele…