Dla wstępnej orientacji podajemy koszt netto zakupu i zamontowania przykładowej, kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej ok. 20kWp.
Taka instalacja wygeneruje rocznie około 20 MWh energii elektrycznej.
Prosimy o kontakt w celu sporządzenia oferty, odpowiadającej rzeczywistym Państwa potrzebom i warunkom instalacji.


Zestaw BASIC Moc 20,52 kWp
ELEMENTY ZESTAWU:
Panele fotowoltaiczne: Polikrystaliczne panele Q-CELL 270W (76 szt.)
Falownik: SOFAR 20000 TL, trójfazowy WiFi DC-Switch
System mocujący: CORAB PB-037 na dach płaski, balastowy (bezinwazyjny)
Kabel solarny (500m)
Zabezpieczenia (DC, AC i odgromowe)
Cena netto (bez montażu) 81 276,00 zł
Powierzchnia na dachu płaskim: ok. 144 m2
Cena montażu (orientacyjnie): 12 000,00 zł