solar-iboost-fotowoltaika-logo

Do czego mogę użyć sterownika Solar iBoost+?

Solar iBoost+ został stworzony do sterowania jedną lub dwiema grzałkami, każda o mocy, nieprzekraczającej 3kW, w celu ogrzewania wody użytkowej w domu, hotelu, zakładzie pracy itp. W przypadku podłączenia dwóch grzałek, załączane są one przez Solar iBoost+ po kolei. Zasobnik z grzałką musi posiadać termostat, odłączający grzałkę po osiągnięciu zadanej temperatury wody, ale pomiędzy grzałką i wyjściem Solar iBoost+ nie może być włączony żaden regulator prądu.
Uwaga: Solar iBoost+ musi zostać zainstalowany przez uprawnionego elektryka!

Kiedy Solar iBoost+ rozpoczyna dostarczać energię do zasobnika c.w.u.?

Zawsze wtedy i tylko wtedy, gdy Twoja instalacja fotowoltaiczna wytwarza więcej energii, niż jest na bieżąco zużywane przez podłączone do niej odbiorniki, Solar iBoost+ podaje napięcie do grzałki zasobnika c.w.u., starając się zużyć nadwyżkę energii. Na przykład, jeżeli panele fotowoltaiczne generują moc o 2,2kW większą niż jest pobierana przez wszystkie podłączone w domu odbiorniki (lodówka, telewizor, czajnik czy kuchenka elektryczna itd.) Solar iBoost+ zasili grzałkę c.w.u. mocą 2,1kW, tj. dostępną nadwyżką mocy, pomniejszoną o 100W, aby uniknąć częstego przełączania w warunkach zmieniającego się zużycia energii przez inne odbiorniki.

Co stanie się, jeżeli na przykład włączę czajnik elektryczny w czasie, gdy Solar iBoost+ pracuje? Czy czajnik pobierze wtedy energię z sieci, za którą będzie trzeba zapłacić?

Czujniksolar-iboost-buddy-fotowoltaikia-ogrzewanie-ciepej-wody-uzytkowej prądu natychmiast wykryje zmianę poboru prądu i jeżeli instalacja domowa zacznie pobierać prąd z sieci, wyśle sygnał do Solar iBoost+, a ten zmniejszy lub całkowicie wyłączy prąd w grzałce zasobnika c.w.u., dążąc do zerowego poboru prądu z sieci. Jeżeli okaże się to niemożliwe, Solar iBoost+ pozostanie wyłączony do czasu, aż produkcja prądu z fotowoltaiki wzrośnie i/lub zużycie prądu w domu spadnie na tyle, by rozpoczął się eksport energii do sieci. Dopiero wtedy uruchomi na nowo ogrzewanie wody „energią ze słońca”. Jeżeli posiadasz panel iBoost Buddy, będziesz mogła obserwować zmiany z importu na eksport energii i będziesz wiedziała, kiedy dostępna jest energia dla innych celów przy utrzymaniu grzania wody.

Jak mogę się dowiedzieć, ile energii zaoszczędził mój Solar iBoost+?

solar-iboost-ogrzewanie-cieplej-wody-uztykowej-fotowoltaika-sterownikSterownik Solar iBoost+ ma wbudowany ekran, po prostu naciśnij przycisk, a załączy się podświetlenie i jeżeli grzałka jest zasilana, pojawi się komunikat “Heating by Solar xx.xx kW”. Kolejne naciśnięcia przycisku spowodują wyświetlenie wartości zaoszczędzonej energii dzisiaj, wczoraj, w ciągu ostatnich 7 dni, 28 dni i ogółem. Możesz te dane obserwować także w dowolnym miejscu w domu po dokupieniu panelu iBoost Buddy. Łączy się on ze sterownikiem bezprzewodowo i pokazuje wartość pobieranego lub eksportowanego prądu. Dalsze szczegóły znajdziesz na www.solariboost.pl.

Jak Solar iBoost+ dowiaduje się, że woda w zasobniku jest już nagrzana?

Zasobnik c.w.u. musi mieć wbudowany termostat, elektryk instalujący sterownik sprawdzi go i podłączy. Gdy woda nagrzeje się do zadanej temperatury, termostat odłączy grzałkę.  Wtedy Solar iBoost+ automatycznie przełączy się na zasilanie grzałki nr 2 (jeżeli jest podłączona), a gdy obie grzałki osiągną zadaną temperaturę, wyświetli komunikat ‘’Water Tank HOT’ i przejdzie w stan czuwania, nie pobierając energii.

Czy Solar iBoost+ zawiera regulator proporcjonalny, czy tylko załącza i wyłącza grzałkę?

Solar iBoost+ używa opatentowanej technologii sterowania elektronicznego dla inteligentnego przesyłania do grzałki elektrycznej ilości energii, równej nadwyżce energii, generowanej w danej chwili przez panele fotowoltaiczne. W miarę zmian tej ilości Solar iBoost+ zarządza mocą zasilania grzałki od zera do 3 kW.

Czy Solar iBoost+ może pracować z innymi źródłami energii odnawialnej, np. z turbiną wiatrową?

Tak, Solar iBoost+ mierzy wartość energii, pobieranej z lub eksportowanej do sieci energetycznej przy Twoim liczniku prądu, niezależnie od źródła tej energii, więc może współpracować z dowolnym OZE.

Jaką gwarancję otrzymam na Solar iBoost+ i iBoost Buddy?

Otrzymasz dwa lata pełnej gwarancji wg prawa polskiego, świadczonej przez brytyjskiego producenta Marlec Engineering Co. Ltd. i jego polskiego dystrybutora Grupa Pulsar Sp. z o.o. Niesprawne urządzenie zostanie wymienione na nowe lub naprawione, a na czas naprawy zostanie zainstalowane urządzenie zastępcze.

Czy w razie potrzeby będę mógł ręcznie załączyć grzałkę w zasobniku c.w.u., aby szybko zagrzać wodę pełną mocą grzałki bez względu na dostępność energii z fotowoltaiki?

Tak, sterownik Solar iBoost+ posiada przycisk “Boost”. Jedno naciśniecie tego przycisku załączy grzałkę na pełną moc na czas 15 minut, każde kolejne naciśnięcie wydłuży czas grzania o kolejne 15 minut aż do 2 godzin. Pozostający czas grzania jest wyświetlany na ekranie. Jeżeli posiadasz opcjonalny panel iBoost Buddy, możesz także załączyć funkcję Boost zdalnie, z dowolnego  miejsca w domu. Dalsze szczegóły znajdziesz na stronie www.solariboost.pl.

Jaka jest maksymalna moc znamionowa grzałki, którą mogę używać wraz Solar iBoost+?

Można używać dowolnej grzałki o mocy znamionowej do 3kW. Jako że grzałka jest obciążeniem rezystancyjnym, przyjmie dowolną, zmieniającą się wartość mocy w granicach swej mocy znamionowej.. Oznacza to, że do grzania wody zostanie spożytkowana nawet najmniejsza ilość energii, którą wyśle Solar iBoost+. Solar iBoost+ umożliwia podłączenie dwóch grzałek (w jednym zasobniku – np. na górze i na dole zbiornika, dwa odrębne zasobniki), każda z których może mieć moc znamionową do 3kW i będą one załączane po kolei, zarówno w trybie Heating by Solar, jak i w trybie Boost .

Gdzie powinien zostać zamontowany czujnik prądu i transmiter sterownika Solar iBoost+?

Czujnik prądu oraz transmiter (tzw. Sender) sterownika Solar iBoost+ powinny zostać zamontowane w szafce elektrycznej licznika prądu. Należy się upewnić, że czujnik jest trwale zatrzaśnięty na przewodzie fazowym, biegnącym od licznika do bezpieczników, przy czym w instalacji trójfazowej koniecznie musi to być przewód tej fazy, do której podłączony jest Solar iBoost+ i  grzałka (grzałki). Strzałka na czujniku jednoznacznie pokazuje instalatorowi prawidłową orientację czujnika. Czujnik musi być zamontowany bezpośrednio za licznikiem, przed jakimkolwiek rozgałęzieniem przewodu fazowego.

Jaka jest dopuszczalna odległość pomiędzy transmiterem i sterownikiem Solar iBoost?

Ok. 500m w linii prostej na wolnym powietrzu, lub do ok. 30m w budynku. Siła sygnału jest obniżana przez ściany, zwłaszcza żelbetowe, podobnie jak dzieje się to z routerem wi-fi lub telefonem bezprzewodowym.

Czy przewidziany jest montaż repeatera do wzmacniania sygnału transmitera iBoost+?

Wieloletnie doświadczenie producenta wskazuje, że niemal we wszystkich przypadkach zasięg transmitera jest wystarczający. W razie kłopotów z zasięgiem dostępny jest do zakupu przedłużacz kabla sygnałowego od czujnika prądu do transmitera, aby można było np. umieścić transmiter po drugiej stronie grubej ściany.

Jaka jest oczekiwana trwałość baterii w transmiterze Solar iBoost+?

Około 12-18 miesięcy od instalacji. Przy zbliżającej się konieczności wymiany baterii na ekranie Solar iBoost+ pojawi się komunikat ostrzegawczy, a jednocześnie zacznie migać na czerwono lampka ostrzegawcza. Jeżeli posiadasz opcjonalny panel iBoost Buddy, siła sygnału i stan baterii zasilających transmitera są na nim wyświetlane stale.

Czy dostępne jest zasilanie transmitera z sieci, zamiast z baterii?

Tak. Można zakupić opcjonalny zasilacz sieciowy i podłączyć go w miejscu montażu transmitera.

Jak działa funkcja sterowania dwoma grzałkami?

Solar iBoost+ zasila dwie grzałki w systemie kaskadowym. Oznacza to, że gdy podłączona jest grzałka nr 1 i grzałka nr 2, grzałka nr 1 ma pierwszeństwo i dopiero, gdy nagrzeje ona wodę do zadanej temperatury i termostat wyłączy ją, energia jest przekazywana do grzałki nr 2. Dodatkowo, system sprawdza co 15 minut temperaturę wody przy grzałce nr 1 i jeżeli stwierdzi jej spadek, przywraca zasilanie nadwyżką energii fotowoltaicznej grzałki nr 1 aż do uzyskania zadanej temperatury, po czym znowu przełącza zasilanie do grzałki nr 2. Ten cykl jest powtarzany aż do nagrzania wody obydwoma grzałkami, ich wyłączenia i wyświetlenia komunikatu Water Tank Hot.

Czy Solar iBoost+ zastąpi timer zasobnika c.w.u., którego używam dla oszczędzania energii?

Solar iBoost+ zawiera timer, programowany dla 2 załączeń i wyłączeń dziennie w trybie 5/2 dni (robocze i weekend). Ta funkcja w pełni zastępuje timery, stosowne z zasobnikami c.w.u. W zaprogramowanych godzinach grzałka jest zasilana z pełną mocą z sieci, niezależnie od energii, dostępnej z fotowoltaiki. Zależnie od ustawionej godziny, woda będzie już wcześniej ogrzana (częściowo lub całkowicie) energią z fotowoltaiki, wtedy energia sieciowa zostanie użyta tylko do dogrzania wody do zadanej temperatury.

Czy można zadać inne ustawienia automatyczne, niż w trybie 5/2 dni?

Tak, Solar iBoost+ posiada wygodą funkcję szybkiego przełączania miedzy ustawieniami Lato/Zima/Wyłączony. Jest to wygodne zarówno w przypadku dłuższej nieobecności w domu, jak i dla wybrania innych godzin grzania np. w okresach złej pogody albo przy włączeniu/ wyłączeniu grzania wody z kotła c.o.

Czy dla podłączenia Solar iBoost+ musi być wykonana nowa instalacja elektryczna?

Nie, można użyć istniejącej instalacji jeżeli tylko jest w niej możliwe włączenie Solar iBoost+ pomiędzy bezpiecznikiem danej linii i grzałką.

Czy Solar iBoost+ musi być zainstalowany bezpośrednio przy zasobniku c.w.u.?

Nie. Może zostać zainstalowany w oddaleniu od niego. Instalator musi tylko upewnić się, że pomiędzy sterownikiem Solar iBoost+ i grzałką zasobnika c.w.u. nie są podłączone żadne inne odbiorniki energii.

Czy są jakieś ograniczenia co do typu, modelu, producenta falownika fotowoltaicznego?

Solar iBoost+ jest kompatybilny z falownikami wszystkich producentów i wszystkich typów, w tym transfor-matorowymi, beztransformatorowymi oraz mikrofalownikami. Nie grożą żadne zakłócenia między nimi.

Jak używać sterownika lub sterowników Solar iBoost+ w trójfazowej instalacji fotowoltaicznej?

Są możliwe dwa rozwiązania:

  1. Użycie jednego sterownika Solar iBoost+ w wybranej jednej fazie, zasilającej grzałkę (lub inne obciążenie rezystancyjne) o mocy maksymalnie 3kW. W sieciach trójfazowych bardzo rzadko zdarza się, by wszystkie trzy fazy były obciążone równomiernie, zalecamy więc, aby instalator podłączył Solar iBoost+, jego czujnik prądu i grzałkę w fazie o najniższym obciążeniu.
  2. Jeżeli jest to potrzebne, można podłączyć po jednym sterowniku Solar iBoost+ w każdej z faz, przy obciążeniu każdego grzałką o mocy do 3kW.

Słyszałem, że podobne urządzenia powodują udary prądowe i przepięcia; czy Solar iBoost+ powoduje takie problemy?

Solar iBoost+ używa specjalnej techniki komutacji przy załączaniu/ wyłączaniu prądu do grzałki, ta technologia jest całkowicie wolna od ryzyka generowania impulsów prądowych lub przepięć.

Co się dzieje w przypadku przerwy w zasilaniu?

Solar iBoost+ automatycznie wykrywa, że nie występuje eksport energii i wstrzymuje ogrzewanie wody. Jego praca zostaje wznowiona po przywróceniu zasilania sieciowego i wykryciu eksportu nadwyżki energii z fotowoltaiki. W pamięci sterownika są podtrzymane wszystkie ustawienia i dane o przepływie energii

Chcesz dowiedzieć się więcej? Obejrzyj poświęcone Solar iBoost+ filmy na YouTube!