1. Co to jest fotowoltaika?
 2. Jak działa fotowoltaika?
 3. Jakie są korzyści z fotowoltaiki?
 4. Jaki wpływ ma położenie geograficzne i nasłonecznienie?
 5. Jakie są rodzaje instalacji fotowoltaicznych?
 6. Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna?
 7. Jaka jest różnica między panelem fotowoltaicznym, a kolektorem słonecznym?
 8. Co to jest falownik (inwerter)?
 9. Na jakie inne ważne sprawy trzeba zwracać uwagę?
 10. Jak uzyskać finansowanie?

1. Co to jest fotowoltaika?

FOTOWOLTAIKA to dziedzina techniki, zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, tzw. instalacji fotowoltaicznej.
Pierwsze instalacje fotowoltaiczne powstały na potrzeby programu kosmicznego i zasilały satelity okołoziemskie (tzw. skrzydła statków kosmicznych to właśnie moduły fotowoltaiczne).
Dzięki temu, że po latach rozwoju instalacje fotowoltaiczne doszły do takiego stadium, gdy ich sprawność i niezawodność jest bardzo wysoka, a koszt urządzeń i instalacji spadł do poziomu, który w naszych warunkach jest akceptowalny i co bardzo ważne, jest już w miarę stabilny, a także dzięki wprowadzeniu korzystnych nowelizacji w polskim prawie energetycznym i wreszcie dzięki możliwości uzyskania dla inwestycji fotowoltaicznej dotacji lub preferencyjnego kredytu, inwestycje te stały się popularne i opłacalne dla prywatnego użytkownika w Polsce.


2. Jak działa fotowoltaika?

Panele fotowoltaiczne działają w oparciu o efekt fotowoltaiczny. Polega on na przemianie energii z promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Panele generują prąd stały, który jest zamieniany przez falownik na prąd zmienny, czyli taki jaki znajduje się w gniazdku elektrycznym. Wytworzony przez instalację fotowoltaiczną prąd może być zużyty na potrzeby własne, bądź sprzedany do sieci elektroenergetycznej. Poniższy dwuminutowy film przystępnie odpowiada na pytania odnoście działania i budowy instalacji fotowoltaicznej.

źródło:www.ekofachowcy.pl


3. Jakie są korzyści z fotowoltaiki?

 • roczna oszczędność ponoszonych kosztów energii nawet do 80-85%,
 • uniezależnienie od wzrostu cen energii elektrycznej,
 • wzrost wartości rynkowej nieruchomości na której działa instalacja OZE,
 • wzrost prestiżu - energia bezpieczna dla środowiska,
 • najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, dające pewność na lata naprzód

4. Jaki wpływ ma położenie geograficzne, nasłonecznienie zacienienie?

 • Natężenie promieniowania słonecznego w Polsce jest różne w różnych regionach kraju, pomiędzy 980-1050 kWh na m2 rocznie. Taka ilość energii słonecznej pozwala na to, aby przy obecnych (wciąż nieco spadających) cenach instalacji fotowoltaicznych i obecnych (stale rosnących) kosztach energii elektrycznej z sieci inwestycja w technologię fotowoltaiczną była sensowna i szybko się zwróciła. Istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność instalacji jest możliwość umieszczenia paneli fotowoltaicznych tak, by były mniej więcej zwrócone na południe. Idealny kąt położenia paneli względem poziomu to w Polsce 30-40 stopni.
 • Zacienianie – ma istotny wpływ na pracę panelu fotowoltaicznego (ponadto, w najprostszych instalacjach zacienienie choćby części jednego panelu wpływa negatywnie na pracę pozostałych). Zacienienie powodować mogą to: kominy, anteny, wykusze, balkony, drzewa i inne obiekty, które mogą rzucać cień na instalację. Jednakże prawidłowe zaprojektowanie instalacji pozwala na redukcję wpływu zacienienia na wydajność instalacji.
Sprawdź natężenie promieniowania słonecznego dla Twojego regionu

Polska - mapa usłonecznienia

źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej


5. Jakie są rodzaje instalacji fotowoltaicznych?

 • Instalacja fotowoltaiczna podłączona do sieci energetycznej (tzw. instalacja on-grid)

  Stosowana jest, gdy budynek jest podłączony do publicznej sieci energetycznej. Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci prądu stałego jest za pomocą falownika zamieniana na prąd zmienny (taki jak w gniazdku). Ten prąd jest zużywany przez urządzenia domowe. Gdy występuje nadwyżka energii, jest ona oddawana do sieci publicznej i możemy ją później odebrać. Cały czas jesteśmy podłączeni do sieci i mamy możliwość korzystania z prądu na dotychczasowych zasadach w czasie, gdy energii z fotowoltaiki jest za mało lub np. w nocy, gdy instalacja nie pracuje. Zasady oddawania i odzyskiwania energii reguluje prawo (tzw. ustawa o OZE w części, dotyczącej zasad wsparcia dla prosumentów) i dostawca energii nie może w nie ingerować.

 • Instalacja fotowoltaiczna niepodłączona do sieci energetycznej (tzw. instalacja wyspowa lub off -grid)

  Stosowana jest, gdy budynek nie jest podłączony do publicznej sieci elektroenergetycznej (np. na wsi czy w lesie). Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci prądu stałego jest za pomocą falownika zamieniana na prąd zmienny (taki jak w gniazdku). Ten prąd jest zużywany przez urządzenia domowe. Gdy występuje nadwyżka energii, jest ona gromadzona w akumulatorach do późniejszego wykorzystania.

Znakomita większość instalacji, wykonywanych przez użytkowników prywatnych w Polsce to instalacje on-grid.

6. Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna?

Podstawowymi elementami składowymi zestawu fotowoltaicznego są panele fotowoltaiczne oraz falownik. Panele mocowane są na systemach mocujących zapewniających im stabilne podłoże oraz odpowiedni kąt nachylenia. Oczywiście w skład instalacji wchodzi także okablowanie oraz odpowiednie zabezpieczenia. Schematycznie pokazuje to poniższy rysunek.

Schemat instalacji fotowoltaicznej


7. Jaka jest różnica między panelem fotowoltaicznym, a kolektorem słonecznym?

Mimo niewielkiej różnicy w wyglądzie, różnica w działaniu jest znaczna. Panele fotowoltaiczne zamieniają energię słoneczną na energię elektryczną, która może potem zostać użyta dla dowolnych celów, zaś kolektory słoneczne produkują energię cieplną, która poprzez czynnik jest używana do ogrzewania wody użytkowej.


8. Co to jest falownik (inwerter)?

Falownik (z angielskiego zwany też inwerterem) to urządzenie energoelektroniczne, przetwarzające wytwarzany przez panele fotowoltaiczne prąd stały (obrazowo - taki jak z baterii czy akumulatora samochodowego), na prąd zmienny (dokładnie taki, jaki mamy w gniazdku sieciowym). Falownik jest sercem instalacji fotowoltaicznej, poza przetwarzaniem energii monitoruje i kontroluje pracę instalacji w zależności od potrzeb, a nadwyżki energii oddaje do publicznej sieci elektroenergetycznej. Warto wybierać najlepsze dostępne na rynku urządzenia, zapewniające optymalne wykorzystanie produkowanej energii przez różne urządzenia domowe (np. przez włączenie ogrzewania wody w bojlerze, gdy inne urządzenia w domu nie pracują), oraz dające użytkownikowi możliwość monitorowania pracy instalacji zdalnie - na komputerze lub smartfonie.


9. Na jakie inne ważne sprawy trzeba zwracać uwagę?

Jakość wykonania i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania są niezwykle ważne. Nawet najlepszy produkt nie będzie pracował prawidłowo, jeśli projektant i instalator nie wykonają należycie swoich obowiązków. Obniżenie parametrów instalacji może być spowodowane np. przez niewłaściwy dobór przewodów elektrycznych i falownika, oraz nieodpowiednie połączenie paneli w zespoły (tzw. stringi).
Krytycznie ważne jest bezpieczeństwo wykonanej instalacji – m.in. zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odgromowego, umożliwienie obniżenia w miarę potrzeby napięcia w instalacji do poziomu bezpiecznego, np. na czas wykonywania prac na dachu lub przy interwencji straży pożarnej.


10. Jak uzyskać finansowanie?

Warunki i możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla inwestycji fotowoltaicznych prosumentów i małych przedsiębiorców są różne w różnych województwach i wciąż zmieniają się. Poniżej podajemy znane nam, przykładowe informacje dla województw śląskiego i małopolskiego.
Prosimy o kontakt w sprawie dalszych szczegółów, służymy pomocą.

Finansowanie dla województwa śląskiego

Finansowanie dla województwa małopolskiego